Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2017

framboise
2013 01e8 390
Reposted fromsoSad soSad viairmelin irmelin
9525 ed1a 390
Reposted fromtron tron viairmelin irmelin
framboise
9361 14e1 390
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
framboise
8836 b5e3 390
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
8957 6637 390
framboise
3955 3204 390
Reposted fromlittlefool littlefool viaMonasi Monasi
framboise
Dziwne są zrządzenia losu... Czy kiedykolwiek przyszłoby ci do głowy, że twoje życie potoczy się tak, jak się potoczyło?
— Nicholas Sparks
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viatrue-love true-love
framboise
9013 3147 390
Reposted fromflesz flesz viatrue-love true-love

February 18 2017

framboise
5534 c48d 390
framboise
2382 ca98 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaMonasi Monasi
framboise
7841 fcdc 390
framboise
9342 766d 390
framboise
2692 35f5 390
Reposted fromstepowywilk stepowywilk viairmelin irmelin
framboise

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka
Reposted fromvith vith viairmelin irmelin
framboise
8858 0013 390
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viairmelin irmelin
framboise
8992 da7f 390
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viairmelin irmelin
framboise
 - Żałuję, że mnie nie będzie - skłamała z radości, że już za chwilę stąd ucieknie.
— J. K. Rowling "Trafny wybór"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viairmelin irmelin
framboise
9785 585d 390
Reposted fromrol rol viairmelin irmelin
framboise
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo viairmelin irmelin
framboise
3974 c7db 390
Reposted fromlittlefool littlefool viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl